2023-01-24

Baza eksploatacyjna – nowa definicja bazy dla ciężarówek

Pojęcie bazy eksploatacyjnej danej firmy przewozowej, jeszcze do niedawna kojarzyło się wyłącznie z samym adresem siedziby. Zgłoszenia go wymagało przejście etapu licencyjnego, ustalanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W ramach zeszłorocznego pojawienia się ustawy o Pakiecie Mobilności, termin ten musiał zostać dokładniej sprecyzowany. Zadaniem każdego przewoźnika do 15 stycznia 2023 roku było zgłoszenie posiadania bazy eksploatacyjnej, spełniającej wszystkie panujące wymogi.

Firmy transportowe miały określony czas na dostosowanie się do wytycznych ustalonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Zmodyfikowana definicja bazy eksploatacyjnej pojawiła się w zapisach Pakietu Mobilności już 1 marca 2022 roku. Złożona do połowy stycznia br. deklaracja o spełnianiu wszystkich wytycznych dotyczących powyższego zagadnienia, kończy się zazwyczaj kontrolą organu licencyjnego, który sprawdza rzeczywiste usytuowanie bazy pod danym adresem.

Wymogi dotyczące bazy eksploatacyjnej

Z założenia, baza eksploatacyjna firmy przewozowej jest miejscem wyposażonym we wszystkie urządzenia techniczne potrzebne do prowadzenia działalności transportowej. Sprzęty te mają umożliwić ciągły i w pełni zorganizowany charakter pracy. W myśl teorii musi się tam znaleźć również miejsce postojowe dla pojazdów, przestrzeń załadunkowa czy też plac potrzebny do naprawy samochodów ciężarowych. Ważną informacją jest również, że sama baza ma znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i być adekwatną wielkościowo do skali prowadzonej działalności. To właśnie w tym miejscu, kierowca po wykonaniu swoich obowiązków ma odstawić zespół pojazdów i udać się na tygodniowy wypoczynek.

Sprecyzowanie liczby miejsc postojowych

Wraz z nowym rokiem, przewoźników czekają nowe wyzwania związane z przygotowaniem baz eksploatacyjnych. Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami unijnymi, każdy przedsiębiorca dysponujący firmą transportową, musi posiadać bazę eksploatacyjną, zdolną pomieścić 1/3 pojazdów zgłoszonych do ITD. Dla dużych działalności przewozowych może się to okazać sporym wyzwaniem, z uwagi na konieczność ponownego rozdysponowania miejsca na terenie swojej bazy. Przewoźnicy dysponujący znacznie mniejszą flotą w postaci chociażby dwóch samochodów ciężarowych, mają znacznie łatwiej. Ich dotyczy przypis o konieczności posiadania przynajmniej jednego miejsca postojowego dla samochodu ciężarowego.

Czas dostosowania się do wymogów dotyczących baz eksploatacyjnych

Firmy przewozowe, które rozpoczęły swoją działalność i dysponują zezwoleniem wydanym przez organ licencyjny przed 1 marca 2022 r., były zobligowane do dostosowania się do wymogów maksymalnie do dnia 1 stycznia 2023 roku. Przedsiębiorstwa powstałe później nie uzyskały już licencji bez spełnienia wszystkich kryteriów dotyczących baz eksploatacyjnych.

W przypadku zmiany adresu takiej bazy z różnych przyczyn należało zgłosić taki krok przy pomocy specjalnego oświadczenia, nie później niż do dnia 15 stycznia 2023 roku.

Co w przypadku niedostosowania się do wymogów?

Brak zgłoszenia dotyczącego dostosowania bazy do wymogów w określonym terminie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wskutek nieotrzymania takiego oświadczenia, organ licencyjny jest w stanie powołać swoich przedstawicieli do przeprowadzenia szczegółowej kontroli z zakresu zbadania bazy eksploatacyjnej danego przewoźnika. Niezastosowanie się do kryteriów przedstawionych w ustawie o transporcie drogowym prowadzi do cofnięcia licencji danemu przedsiębiorstwu. Na ten moment, żadna ustawa nie przewiduje kar finansowych w kontekście samego nieprzygotowania bazy eksploatacyjnej. Za sam fakt niezgłoszenia zmian w wymaganym terminie, na przewoźnika może zostać jednak nałożona grzywna w wysokości 800 zł.

Bezpłatna konsultacja

Dobieramy rozwiązania do Twoich potrzeb. Podaj numer telefonu poniżej, a nasz konsultant zrobi to dla Ciebie.

Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu. Wyrażenie zgody jest wymagane. Dziękujemy! Wkrótce na podany numer zadzwoni konsultant.

Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj informacje o najważniejszych wydarzeniach, promocjach oraz unikalnych ofertach.