2022-04-20

Czas pracy oraz jazdy kierowcy w aspekcie prawnym

Czas pracy kierowcy jest ściśle określony przez różne przepisy. Ich znajomość jest istotna nie tylko z perspektywy kierowcy, który nie może narażać pracodawcy na srogie kary, ale także pozostałych pracowników przedsiębiorstwa. Co należy wziąć pod uwagę, aby kierowca mógł przewieźć ładunek z punktu A do punktu B bez naruszania przepisów prawa? Oto kilka przydatnych faktów.

Czas pracy kierowcy jest ściśle określony przez różne przepisy. Ich znajomość jest istotna nie tylko z perspektywy kierowcy, który nie może narażać pracodawcy na srogie kary, ale także pozostałych pracowników przedsiębiorstwa. Co należy wziąć pod uwagę, aby kierowca mógł przewieźć ładunek z punktu A do punktu B bez naruszania przepisów prawa? Oto kilka przydatnych faktów.

Czas pracy kierowcy – ważne dokumenty

Czas pracy kierowcy jest regulowany przez przepisy obecne w ustawodawstwie polskim i europejskim. Chodzi o przede wszystkim o dokumenty:

  • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców;
  • Rozporządzenie nr 561/2006 (WE);
  • Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie 1 lipca 1970 r.

Czas pracy oraz jazdy kierowcy 2022: ważne aspekty

W jaki sposób określa się czas pracy oraz jazdy w 2022 r.? Najbardziej istotnymi parametrami są w tym przypadku:

  • Dzienny czas pracy oraz jazdy,
  • Tygodniowy czas pracy oraz jazdy,
  • Odpoczynek dzienny oraz tygodniowy.

Tygodniowy czas jazdy

Ile wynosi tygodniowy czas jazdy? Jego obliczenie nie jest trudne, ale koniecznie trzeba pamiętać o kilku uwarunkowaniach. Warto wiedzieć o tym, że:

  • Tygodniowy czas jazdy kierowcy nie może przekraczać 56 godzin;
  • W ciągu dwóch kolejnych tygodni łączny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 90 godzin;
  • Tydzień w takim ujęciu posiada jasno określone granice: zaczyna się o północy (0:00) w poniedziałek i trwa do 23:59 w niedzielę.

Z wyżej określonych zasad jasno wynika, że wprawdzie w ciągu tygodnia kierowca może prowadzić pojazd przez 56 godzin, ale w kolejnym tygodniu liczba godzin do wykorzystania będzie mniejsza. Po odjęciu 56 godzin od dwutygodniowego limitu na poziomie 90 godzin pozostaje już tylko 34 godziny możliwe do przejechania w kolejnych 7 dniach (licząc od poniedziałku godzinie 0:00).

Dzienny czas jazdy

Planowanie czasu pracy oraz jazdy kierowców jest jednak bardziej skomplikowane. Wynika to z zapisanej w prawie konieczności przestrzegania nie tylko tygodniowych, ale i dziennych limitów czasu pracy oraz jazdy. W zgodzie z prawodawstwem unijnym dobowy limit czasu spędzonego przez kierowcę prowadzącego pojazd wynosi 9 godzin. Pod uwagę bierze się jednak fakt, że maksymalnie dwa razy w tygodniu dozwolone jest wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu przez kierowcę do 10 godzin.

Przerwy w pracy

Co z przerwami pomiędzy okresami prowadzenia pojazdu? One również są określone przez prawo. Podstawą jest wymóg tego, że po okresie prowadzenia pojazdu trwającym przez 4,5 godziny, kierowcy przysługuje 45 min poświęcone na odpoczynek. Przerwa taka musi mieć charakter ciągły. Alternatywą może być wyznaczenie dwóch przerw po 15 i 30 min.

Przerwa dobowa wynosi zaś przynajmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Może je zastąpić odpoczynek dzielony, gdzie wyróżnia się dwie nieprzerwane części po 3 i 9 godzin.

Przepisy prawa (art. 12 rozporządzenia 561/2006) pozwalają na pewne odstępstwa od wyżej opisanych wymogów pod warunkiem, że nie powodują one zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego.

Bezpłatna konsultacja

Dobieramy rozwiązania do Twoich potrzeb. Podaj numer telefonu poniżej, a nasz konsultant zrobi to dla Ciebie.

Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu. Wyrażenie zgody jest wymagane. Dziękujemy! Wkrótce na podany numer zadzwoni konsultant.

Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj informacje o najważniejszych wydarzeniach, promocjach oraz unikalnych ofertach.