delegacje spedycja
2022-12-09

Jak zmieniły się przepisy dotyczące delegacji w 2022 roku? [AKTUALIZACJA]

Nowy Rok przynosi kolejne zmiany w transporcie. W życie wchodzą kolejne założenia Pakietu Mobilności oraz Polski Ład, co w praktyce oznacza rewolucję w większości firm. Od teraz inaczej będą wyglądać przepisy, które określają delegowanie kierowców. Jak zmieniły się przepisy dotyczące delegacji w 2022 roku?

 

Pakiet mobilności – na czym polega?

Zmiany w przepisach dotyczących pracy kierowców zawodowych wchodzą w życie już od 2020 roku. Jest to związane z wprowadzenie Pakietu Mobilności, który został przyjęty przez Parlament Europejski w lipcu 2020. Te przepisy zaczęły również obowiązywać w Polsce, stało się to 20 sierpnia 2020. Pakiet ma na celu uregulowanie czasu jazdy i odpoczynku kierowców, zmiany w delegacjach i zapewnienie uczciwej konkurencji w państwach Unii Europejskiej.

Pierwsze przepisy, które weszły w życie, dotyczyły głównie odpoczynku kierowców. Zgodnie z nimi, kierowca powinien wrócić do siedziby firmy przynajmniej co 4 tygodnie. Ponadto, 45- godzinny odpoczynek nie powinien odbywać się w kabinie pojazdu, tylko w hotelu lub przystosowanym do tego miejscu.

Pojawiły się także regulacje dotyczące wydłużonego czasu jazdy. Każdy kierowca może przedłużyć swoją drogę nawet o 2 godziny. Wydaje się to być paradoksem, gdyż taka zmiana w żadnym stopniu nie poprawia bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie – wywołuje większe zmęczenie. Z informacji zawartych w Pakiecie Mobilności możemy jednak wyczytać, że wcześniej przepisu takiego w ogóle nie było, co automatycznie przekładało się na sztuczne przedłużanie czasu jazdy przez kierowców. Chcąc uściślić maksymalnie ten przepis, zdecydowano pozwolić na niego wyłącznie w sytuacji, w której kierowca chce wrócić po pracy do bazy. Czas jego powrotu nie może przekroczyć 2 godzin, a informacja o tym musi być zamieszczona w tachografie. Co więcej, przed dwugodzinnym wydłużeniem trasy konieczne jest zrobienie minimum 30 minutowej przerwy.

Delegacje dla kierowców – zmiany w 2022

Kolejne przepisy pakietu wejdą w życie w lutym 2022. I to niekoniecznie jest dobra informacja dla prowadzących firmy transportowe. Jedna z nich dotyczy zarobków pracownika. W myśl nowych przepisów kierowca będzie musiał otrzymać wynagrodzenie adekwatne do minimalnej pensji, która obowiązuje w kraju, w którym się znajduje. Aczkolwiek, ten zapis nie będzie dotyczył tranzytów oraz kursów bilateralnych.

Kolejna zmiana dotknie bezpośrednio pracowników i właścicieli, a chodzi tutaj o delegacje. Transport to gałąź, która może mocno stracić właśnie na Pakiecie Mobilności i Polskim Ładzie. Od 2 lutego 2022 zmiany wejdą w życie i w ich myśl, zostanie zlikwidowana możliwość zwrotów kosztów podróży służbowej. Oznacza to, że pracodawcy nie będą mogli wypłacać delegacji, które w wielu przypadkach stanowią dużą część wynagrodzenia kierowcy. To wpłynie na to, że osoby prowadzące firmy transportowe odczują wzrost kosztów pracowniczych.

Zmiany, które dotknęły delegacje w transporcie międzynarodowym powodują, że pracodawcy nie będą już mogli ich wypłacać w dotychczasowej formie. Oznacza to, że będą one musiały wchodzić w skład wynagrodzenia podstawowego, a to przekłada się na konieczność odprowadzenia składek ZUS i podatku dochodowego. W niektórych przypadkach może to prowadzić do wzrostu kosztów pracowniczych o kilkadziesiąt procent, przy tej samej pensji netto. Kierowcy z takiej informacji mogą się jednak po części cieszyć. Pomimo, iż każdego miesiąca odprowadzają oni wyższe składki, to równocześnie chwalą się wysokopłatnym urlopem. Do tej pory, będąc na urlopie pracownik firmy przewozowej dostawał stawkę podstawową, nieuwzględniającą diet i ryczałtów. To właśnie niewykorzystywanie wolnego było główną przyczyną wprowadzenia zmian w rozliczaniu kierowców.

Aktualnie, płaca minimalna kierowcy międzynarodowego nie może być niższa niż 5922 zł netto. W jej skład wchodzi wynagrodzenie podstawowe w wysokości 3010 zł oraz podlegające już opodatkowaniu ryczałty za pracę w godzinach nocnych (dodatkowe 20% stawki godzinowej), nadgodziny (dodatkowe 150% stawki godzinowej) czy płace sektorowe. Co więcej, nawet w przypadku płacy wyższej od 5922 zł, kwota ta i tak brana jest pod uwagę podczas liczenia podstawy do ZUS. Szacuje się, że średnie wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego liczy na ten moment 7000 zł netto.

Ważną zmianą dotyczącą już samych kierujących pojazdami ciężarowymi są tachografy. Od lutego 2022 roku, po przekroczeniu przez zespół pojazdów granicy jakiegokolwiek państwa, kierowca jest zobowiązany zatrzymać się przy najbliższym możliwym postoju i wykonać wpis. Ma on zawierać przede wszystkim symbol kraju, w którym obecnie kierowca się znajduje. Oczywiście, istotne jest również zamieszczenie dokładnej daty i godziny, w której to granica została przekroczona.

Bez znaczenia nie jest również pojawienie się systemów IMI. Ma ono na celu zgłaszanie delegowanych kierowców do ogólnoeuropejskiej bazy, informując tym samym o odbyciu przez taką osobę trasy.

Kary za złamanie przepisów dotyczących Pakietu Mobilności – kto ponosi koszty?

Taryfikator mandatów za nieprzestrzeganie nowych przepisów zgodnych z Pakietem Mobilności, uwzględnia zarówno kierowców, jak i przewoźników. To, kto dostanie karę, zależy już tylko od popełnionego wykroczenia. Lista mandatów jest długa i obszerna. My natomiast przytoczymy wyłącznie kilka, ciekawszych przykładów:

  • Brak wpisu w tachografie, dotyczącego przekroczenia granicy państwa – tutaj winny jest wyłącznie kierowca, który otrzymuje mandat w wysokości 100 zł.
  • Nieposiadanie przez kierowcę dokumentacji dotyczącej powrotu do kraju co 4 tygodnie – winę ponosi przewoźnik oraz zarządzający transportem. Mandat 150 zł.
  • Więcej niż 45 godzin spędzonych w kabinie pojazdu w ramach odpoczynku – mandat w wysokości 50 zł dla kierowcy, zarządzającego transportem oraz firmy przewozowej.
  • Niezastosowanie się do przepisu kabotażowego, mówiącego o powrocie kierowcy do kraju co 8 tygodni – 2000 zł dla przewoźnika.

Wprowadzenie nowych zasad może odbić się nie tylko na pracodawcach, ale również na pracownikach. Zmiany, które są procedowane przez Parlament, mogą sprawić, że firmy będą musiały szukać innych sposobów na zneutralizowanie kosztów pracowniczych.

FAQ – Pytania dotyczące Pakietu Mobilności

Czym jest Pakiet Mobilności?

To zbiór swego rodzaju regulacji prawnych, uchwalonych przez Komisję Europejską dnia 2 lutego 2020 r. Ma on na celu wprowadzenie zmian w zakresie delegowania kierowców, ich godzin pracy, kabotażu czy też zadbanie o uczciwą konkurencję między państwami UE.

Czy Pakiet Mobilności, z punktu widzenia firmy transportowej okazał się dobrym krokiem?

Wszystkie, zawarte w Pakiecie Mobilności regulacje prawne są z punktu widzenia przewoźnika dodatkowymi formalnościami i sporym obciążeniem. Oprócz konieczności obsługi systemów IMI, czy też zakupu nowych tachografów do 2025 roku, firmy transportowe zostały obciążone nową metodą rozliczania kierowców. W tym wszystkim nie pomaga rozliczanie wedle stawek w krajach, do których udaje się transport.

Czy w Pakiecie Mobilności zajdą jeszcze jakieś zmiany?

Ze wstępnie wiadomych informacji, stopniowe wprowadzanie zmian dotyczących branży transportowej ma być przeprowadzane do 2026 roku. Na wielu stronach internetowych znajdziemy kalendarze, określające zmiany wchodzące w życie z danym rokiem.

Czym jest kabotaż i transport bilateralny?

Kabotaż – termin ten dotyczy usług transportowych, przeprowadzanych na terenie jednego państwa UE przez przewoźnika z zagranicy.

Transport bilateralny – to inaczej przewóz dwustronny. Umowy na takie przejazdy podpisuje się nie tylko z członkami Unii Europejskiej, ale można to robić niemal z każdym państwem. Taka umowa zawiera regulacje dostępu do rynku danego państwa i działa na zasadzie wzajemności.

Bezpłatna konsultacja

Dobieramy rozwiązania do Twoich potrzeb. Podaj numer telefonu poniżej, a nasz konsultant zrobi to dla Ciebie.

Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu. Wyrażenie zgody jest wymagane. Dziękujemy! Wkrótce na podany numer zadzwoni konsultant.

Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj informacje o najważniejszych wydarzeniach, promocjach oraz unikalnych ofertach.