transport brexit
2022-02-23

Wielka Brytania po brexicie. Jak zmienił się transport towarów do UK?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wywołało spore zamieszanie. Duże zmiany dotknęły również branżę transportową, wszak ten kierunek był czwartym pod względem wielkości obsługiwanych rynków przez polskie firmy. Teraz jednak trzeba spełnić określone wymagania, po to, żeby w pełni legalnie dostarczać ładunki na Wyspy. Zobacz, jakie są zasady świadczenia przewozów.

Kontrole transportu do Anglii po brexicie

Od stycznia 2021 Wielka Brytania stała się dla Polski państwem trzecim. Od tego momentu kraje należące do terenów Wielkiej Brytanii przestały znajdować się w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W praktyce oznacza to, że na granice wróciły kontrole, w związku z czym, czas oczekiwania na wjazd zdecydowanie się wydłużył. Prowadzenie usług z dziedziny transportu drogowego po brexicie wymaga więc sporo cierpliwości i przede wszystkim przygotowania odpowiednich dokumentów.
Brytyjskie służby graniczne mają prawo do zatrzymania pojazdów ciężarowych zmierzających w obu kierunkach, tj. z oraz do kraju należącego do Wielkiej Brytanii. Kontrola może dotyczyć dokumentów celnych, sprawdzenia stanu pojazdu oraz zastosowanych zabezpieczeń, uprawnień kierującego, a także zgodności przewożonych towarów z dokumentami przewozowymi.

Transport drogowy z UE do Wielkiej Brytanii – co się zmieniło?

Zasady zmieniły się na początku 2021 roku. Jednak na mocy ustaleń zawartych w umowie o handlu i współpracy, przedsiębiorcy zachowali prawo do realizowania przewozów na terenie tego kraju. Nadal głównym dokumentem, który uprawnia do transportu na terenie Zjednoczonego Królestwa są licencja wspólnotowa i zezwolenie EKMT . Dodatkowo kierowca musi udokumentować to, że jeździ zawodowo. Może to zrobić poprzez pokazanie kodu 95 na prawie jazdy lub poprzez pokazanie odpowiedniego wpisu w karcie kwalifikacji kierowcy.
Transport towarów do Wielkiej Brytanii jest możliwy na podstawie tych dokumentów. Jeśli przewoźnik je posiada, to może bez ograniczeń wykonywać przewozy dwustronne, czyli dostarczyć z Polski ładunek na Wyspy i z powrotem. Ponadto możliwe jest wykonywanie tras tranzytowych, np. do Irlandii oraz ładunków cross-trade, czyli z kraju unijnego do Anglii.

Transport towarów do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2022

Po roku funkcjonowania wyżej wymienionych zasad wprowadzono nowe zmiany w dostępie do rynku transportowego. Główną nowością jest obowiązek rejestracji w systemie GVMS (systemie obsługi samochodów ciężarowych). To główna zmiana w porównaniu do zasad, które obowiązywały zaraz po brexicie. W 2021 roku Brytyjczycy wprowadzili ułatwienia dla przewoźników dostarczających towary do Zjednoczonego Królestwa. Wwiezienie towarów było możliwe na podstawie tzw. deklaracji EX.

Po upływie 12 miesięcy wprowadzono kolejny etap wdrażania nowych przepisów celnych po brexicie. Chodzi głównie o obowiązkową rejestrację w systemie obsługi ruchu samochodów ciężarowych. Tylko wtedy jest możliwe obsłużenie kierowcy na granicy. Dlatego też konieczna jest rejestracja w systemie GVMS. Przewoźnik musi posiadać wygenerowany odpowiedni numer GMR, który będzie świadczył o tym, że dokonał on pełnego zgłoszenia celnego. Firmy transportowe muszą się również przygotować na kolejne zmiany, ponieważ od 1 lipca obowiązkowe będzie korzystanie z systemu ENS.

Dodatkowo wszelkie towary przemysłowe przewożone pomiędzy Wielką Brytanią a krajami UE muszą być odpowiednio oznakowane, zawierać wszelkie wymagane atesty, certyfikaty i wpisy do rejestrów. Firmy z Unii Europejskiej działające w przewozie zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin i towarów pochodzenia roślinnego, muszą posiadać zezwolenia potwierdzające jakość i bezpieczeństwo ładunków.

Zmiany transportowe w 2023 r.

Rok 2023 obfitował w coraz to nowe zmiany w przepisach dotyczących przewozu towarów pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Unijni przewoźnicy zostali zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych zasad ograniczających ich uprawnienia. Największą zmianą było wprowadzenie częściowego zakazu kabotażu. W praktyce oznacza to, że kierowcy przywożący towar z UE nie mogli świadczyć usług z zakresu transportu wewnątrzkrajowego przed dostarczeniem głównego ładunku. Po wykonaniu dostawy mają oni prawo do wykonywania kabotażu jedynie 2 razy w ciągu 7 dni. Z kolei kompletny zakaz dotyczy kierowców wjeżdżających do Wielkiej Brytanii bez ładunku. Warto podkreślić, że graniczne służby kontrolne nie ostrzegają już o ryzyku naruszenia zasad kabotażowych lub ich złamaniu. W takich sytuacjach od razu nakładane są mandaty i kary, bowiem kierowcy mieli wystarczającą ilość czasu na zapoznanie się z aktualnymi przepisami i wymogami egzekwowanymi na granicy.

Drugą zmianą godzącą w unijnych przewoźników był zakaz transportu kombinowanego. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, kierowcom z krajów UE uniemożliwiono wykonywanie niektórych rodzajów transportu intermodalnego. Oznacza to, że logistyka transportu musi ograniczyć się jedynie do pojazdu, którym kierowca wjechał na teren UK. Dodatkowo zakaz obejmuje także wszelkie modyfikacje w zakresie zmiany ilości naczep podłączonych do ciągnika siodłowego.

Ostatnią znaczącą zmianą była ta określająca uprawnienia do wykonywania zarobkowych usług transportowych. W związku z brexitem kierowcy udający się z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii muszą posiadać, poza Licencją Wspólnotową, także zezwolenie Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu – EKMT. W praktyce może stanowić to pewne utrudnienie i zmniejszenie atrakcyjności usług krajów wspólnotowych dla przedsiębiorców brytyjskich. Dodatkowe wymagania ograniczają bowiem ilość kierowców dostępnych na rynku, gotowych do wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Transport drogowy po brexicie w 2024 roku

W tym roku w przewozie towarów w ramach umowy handlowej i współpracy pomiędzy krajami UE a Wielką Brytanią ponownie zawrzało. Wielokrotnie przekładany w czasie wymóg posiadania certyfikatów potwierdzających jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych został oficjalnie nałożony. Nowe obostrzenia skomplikowały procedury przewozu towarów – od stycznia, chcąc zrealizować transport produktów spożywczych, należy posiadać certyfikaty EHC (Export Health Certificate). To nie jest ostatnia zmiana planowana na 2024 rok. Od kwietnia przewoźnicy z Unii Europejskiej będą poddawani kontrolom granicznym. Sprawdzane będą nie tylko standardowe procedury i przestrzeganie ogólnych zasad, ale także będą prowadzone inspekcje sanitarne i fitosanitarne. Kontrolerzy skupią się na prześwietlaniu ładunków i zgodności posiadanych zezwoleń oraz wymaganych certyfikatów uprawniających do wwiezienia produktów spożywczych. Wszystkie wyroby odzwierzęce oraz te na bazie mleka znajdujące się w pojeździe, będą wymagały wystawienia świadectwa zdrowia. Za niedotrzymanie zobowiązań grozi, unijnym w tym i polskim przewoźnikom, zakaz wjazdu oraz kontynuowania transportu do Wielkiej Brytanii.

Z końcem października wejdzie również wymóg składania deklaracji bezpieczeństwa i ochrony (Safety and Security Declarations).

Zmiany w dostępie do rynku transportowego w Wielkiej Brytanii

Import i eksport rzeczy z i do UK został trwale utrudniony. Ciągłe zmiany przepisów prawnych nakładają coraz to nowe wymagania na firmy spedycyjne i samych kierowców. Mnogość i restrykcyjność wymogów skutecznie ogranicza prowadzenie stosunków handlowych i współpracy. Wielka Brytania jako kraj trzeci, prosperujący poza EOG, stanowi wyzwanie dla polskich przewoźników, zmniejszając ich uprawnienia oraz możliwości. W celu prowadzenia bezpiecznych relacji biznesowych, zachęcamy do stałego monitorowania wszelkich nowelizacji dotyczących przedsiębiorstw z terenów Unii Europejskiej.

Bezpłatna konsultacja

Dobieramy rozwiązania do Twoich potrzeb. Podaj numer telefonu poniżej, a nasz konsultant zrobi to dla Ciebie.

Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu. Wyrażenie zgody jest wymagane. Dziękujemy! Wkrótce na podany numer zadzwoni konsultant.

Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj informacje o najważniejszych wydarzeniach, promocjach oraz unikalnych ofertach.