2023-05-02

Jak zadbać o bezpieczeństwo towaru w transporcie?

Eksport i import towarów jest w dzisiejszych czasach niezbędny dla utrzymania porządku w światowej gospodarce. Zadaniem branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej jest, ażeby każdy ładunek zamówiony przez klienta dojechał na czas do miejsca docelowego. Nie termin jest jednak w tym przypadku najważniejszym czynnikiem. Zdecydowanie bardziej liczy się poprawne zabezpieczenie towaru i jego skuteczny dojazd do odbiorcy. Straty wynikające z nieodpowiedniego przygotowania ładunków do przewozu mogą być nieporównywalnie wyższe od tych, powstałych na skutek opóźnień w dostawach.

Podczas transportu drogowego, na samochód działa wiele sił. Każdy z tych wektorów wpływa w pewien sposób na ładunek, a największym sprawcą wielu uszkodzeń zdaje się być siła odśrodkowa. Zdarzają się także sytuacje, w których towar ulega uszkodzeniu na skutek niezależnych od kierowcy okoliczności, np. samozapłon, wypadek czy zalanie. Zapewnienie solidnej ochrony wymaga więc nie tylko precyzyjnego ulokowania towaru w przestrzeni załadunkowej, ale również odpowiedniego ubezpieczenia.

Dostosowanie środka transportu

Przewóz ładunków na określonym dystansie wymaga precyzyjnego doboru środka transportu – dotyczy to zarówno dostaw krajowych, jak i międzynarodowych. Czynnikami odpowiedzialnymi za wybór są przede wszystkim typ towaru, jego gabaryty oraz oczywiście waga. Poprawność w tym zakresie wiąże się oczywiście z redukcją kosztów transportu i minimalizowaniem ryzyka dotyczącego uszkodzenia ładunków, jednak musi sprostać również ustanowionym przez prawo wymaganiom.

Zadaniem branży TSL jest zapewnienie sprawnego i w pełni bezpiecznego transportu towarów przy użyciu różnych jego form. W tej kwestii można wymienić transport drogowy, morski, powietrzny oraz kolejowy. Z trzech ostatnich grup korzysta się głównie w przypadku przewozów wykonywanych na odległej przestrzeni, w szczególności transportów międzykontynentalnych. Na mniejszych dystansach znacznie bardziej popularne są dostawy drogowe, odbywane przy użyciu zespołów pojazdów ciężarowych.

Jednostki wybierane są głównie na podstawie specyfikacji towaru oraz jego gabarytów. Standardowe ładunki drobnicowe do przewozu na paletach nie wymagają zbyt rygorystycznych warunków. Dlatego też do ich transportu korzysta się z naczep określanych mianem „plandek”. Tego samego nie można jednak powiedzieć o żywności czy ładunkach ADR. Te pierwsze będą wymagać przewozu przy pomocy izoterm czy chłodni, podobnie towary niebezpieczne mogą mieć potrzebę kontroli poziomu temperatury, zaś w formie płynnej transportu cysterną. Dokładnego rozplanowania i kontroli wymagają także przewozy ładunków ponadnormatywnych, zdolnych przemieszczać fracht przewyższający wartości przewidziane na podstawie przepisów.

Więcej szczegółów dotyczących transport ponadnormatywnego: https://enviogroup.com/ladunki/ladunki-ciezkie/

Metody zabezpieczania ładunku podczas podróży

Podstawą w kontekście dbania o bezpieczeństwo ładunku w czasie transportu jest prawidłowe jego rozmieszczenie w naczepie. W przypadku, gdy przestrzeń załadunkowa jest całkowicie wypełniona, problem znika samoczynnie. Dlatego też, często stosowaną strategią jest przewóz neutralny, umożliwiający transport ładunków drobnicowych na paletach kierowanych do wielu miejsc docelowych. Wtedy korzysta się z tzw. mocowania blokowego, niewymagającego żadnych dodatkowych zabezpieczeń w postaci chociażby mat antypoślizgowych.

Niemniej jednak, zdarzają się sytuacje wymagające dostaw mniejszych partii towaru. Wtedy istotny jest wybór prawidłowego wariantu rozmieszczenia, co skutkuje koniecznością wykonywania kalkulacji dotyczących nacisku ładunku na osie pojazdu. To jednak nie wszystko – zadaniem kierowcy jest również dobór odpowiedniej metody utwierdzenia, zabezpieczającej przed jakimkolwiek przemieszczaniem towaru w czasie podróży.

Zdecydowanie najwygodniejszą z opcji jest stosowanie belek rozporowych. Polega to na unieruchomieniu towaru przy użyciu poziomych podpór, montowanych w zależności od metody rozmieszczenia ładunku. Popularną techniką jest dosuwanie towarów do ścian bocznych i stawianie między nimi belki. Niemniej jednak, do tego również potrzeba odpowiednich warunków dotyczących klasy towaru i odpowiedniej jego sztywności. Innym sposobem jest po prostu ryglowanie. To inaczej utwierdzanie mechaniczne, przeprowadzane bez jakichkolwiek specjalistycznych przyrządów. Bardzo często stosuje się do tego długie belki pełniące funkcję klinów. Nie można również nie wspomnieć o pasach transportowych, a przy znaczących ciężarach łańcuchach, biorących czynny udział w transporcie wielu ładunków. Są to narzędzia przeznaczone zarówno do transportów naczepami otwartymi, jak i zamkniętymi. Istotne jest tylko posiadanie odpowiednich zaczepów zlokalizowanych w konkretnych miejscach na naczepie.

Ubezpieczenie OCP i Cargo

Terminy ubezpieczeń OCP i Cargo występują w branży transportowej niemalże na porządku dziennym. Decydując się na współpracę z konkretnym przewoźnikiem, kontrahent powinien koniecznie sprawdzić wszystkie informacje odnośnie zwartości obu tych protekcji.

Skrót wywodzący się z polisy OCP oznacza odpowiedzialność cywilną przewoźnika. Działa ona na zasadzie standardowego OC dotyczącego samochodów osobowych. Samo ubezpieczenie chroni przewoźnika od odpowiedzialności za niezrealizowanie przewozu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony, skradziony lub zniszczony. Co więcej, polisa OCP nie należy do grona obowiązkowych. Dlatego też istotne jest sprawdzenie, czy firma transportowa posiada tę formę ubezpieczenia. Koszt samej składki może oscylować w granicach nawet kilku tysięcy złotych, a wszystko to zależy oczywiście od ilości taboru pojazdów, formy jej obowiązywania i rocznych dochodów przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie Cargo chroni nie tyle samego przewoźnika, co przewożony ładunek. Obejmuje najczęściej trzy przypadki, a dokładniej uszkodzenie, zgubę lub kradzież transportowanych towarów. Również nie jest ono obowiązkowe, jednak może w całości pokryć wszystkie szkody związane z niedotrzymaniem warunków umowy przez przedstawiciela branży TSL.

Wszystkie powyższe aspekty są niezbędne przy planowaniu i realizacji usługi transportowej. Warto więc wybierać przewoźników, którzy doskonale zdają sobie sprawę z powagi sytuacji w kwestii organizowania zleceń transportu określonych ładunków i posiadają szeroką flotę pojazdów do tego przeznaczonych.

Bezpłatna konsultacja

Dobieramy rozwiązania do Twoich potrzeb. Podaj numer telefonu poniżej, a nasz konsultant zrobi to dla Ciebie.

Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu. Wyrażenie zgody jest wymagane. Dziękujemy! Wkrótce na podany numer zadzwoni konsultant.

Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj informacje o najważniejszych wydarzeniach, promocjach oraz unikalnych ofertach.